page_banner

kalciumkarbid

    produktnamn Produktkod Ansökan Skicka förfrågan Detaljer
    Grå kalciumkarbid CaC2 50-80 mm för hårdmetall L... CaC2 1) Upphettning av kalciumkarbidpulver och kväve för att bilda cyanamidkalcium (kalkkväve. Kalciumcyanamid) 2) Kalciumkarbid kan användas som avsvavlingsmedel för järn- och stålindustrin.3) Huvudråvaran för framställning av acetylengas.4) Skärning och svetsning för metallmaterial.5) Att syntetisera polyvinylklorid (PVC) 6) Hårdmetalllampor 7) Tillverkning av kemikalier för gödningsmedel 8) Ståltillverkning och mognad av frukt detaljer
    Kalciumkarbid 50-80 mm Kalciumkarbidpulver ... CaC2 1) Upphettning av kalciumkarbidpulver och kväve för att bilda cyanamidkalcium (kalkkväve. Kalciumcyanamid) 2) Kalciumkarbid kan användas som avsvavlingsmedel för järn- och stålindustrin.3) Huvudråvaran för framställning av acetylengas.4) Skärning och svetsning för metallmaterial.5) Att syntetisera polyvinylklorid (PVC) 6) Hårdmetalllampor 7) Tillverkning av kemikalier för gödningsmedel 8) Ståltillverkning och mognad av frukt detaljer