page_banner

Kvalitetskontroll

KVALITETSKONTROLL:

 

King Chemical har åtagit sig att underhålla och kontinuerligt förbättra vårt kvalitetsledningssystem.

 

Kvalitet förstås och upprätthålls på alla nivåer i företaget.

 

Vi strävar efter att utmärka oss i att utveckla, tillverka och leverera kvalitetsprodukter som konsekvent uppfyller eller överträffar kundens krav.